توحید بر ما عرضه کن

«…فرقی نمی‌کنه که ساختار خیالی کسی توحید باشه یا شرک… چون این ساختار خیالی هیچ ارزشی نداره…»

سید مرتضی جزایری (۱۳۰۹-۱۳۸۷)